ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

219. Klimaatadaptatiestrategie voor het internationaal Rijndistrict

De Rijnministersconferentie van 2013 heeft de ICBR de opdracht gegeven om in 2014 een voorlopige klimaatadaptatiestrategie voor het Rijnstroomgebied te ontwikkelen op basis van de evaluatie van verrichte studies in verband met de afvoerhuishouding (hoog- en laagwater) en de watertemperatuur. Daarbij moeten er toekomstgerichte, duurzame voorzorgsbenaderingen voor het waterbeheer worden ontwikkeld en voorstellen voor maatregelen voor de adaptatie aan de verwachte effecten van de klimaatverandering worden onderzocht uitgaande van de bestaande beheersmaatregelen in de staten/regio's.