ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

216. Voorstel voor een pilot voor de meting van de verontreiniging van biota/vissen met schadelijke stoffen in het Rijnstroomgebied in 2014/2015

In het “<link file:660 _blank download den einer>Rapport over de verontreiniging van vissen met schadelijke stoffen in het Rijnstroomgebied“ worden de resultaten van lopende en afgeronde onderzoeken in de Rijnoeverstaten uit de periode 2000-2010 beschreven
In het onderhavige voorstel voor een “Eerste gemeenschappelijke onderzoeksprogramma naar de verontreiniging van biota (vissen) met schadelijke stoffen in het Rijnstroomgebied” wordt ernaar gestreefd de wettelijke eisen uit het Europese water-, levensmiddelen- en gezondheidsrecht zoveel mogelijk gelijkelijk invulling te geven.