ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

192. Verslag van de voorzitter van de ICBR 2010 - 2011

Na de PLEN-CC10 van 30 juni en 1 juli 2010 te Mainz heeft de ICBR zich in de tweede helft van 2010 geconcentreerd op de verdere precisering van het kader voor het werkprogramma 2010-2015, dat was goedgekeurd door de PLEN-CC10.