ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

185. Verslag van de voorzitter van de ICBR

Mijlpalen in de periode juli 2009 - juni 2010

Na de vorige PLEN-CC op 1 en 2 juli 2009 in Schaffhausen werden de werkzaamheden van de ICBR in de tweede helft van 2009 vooral gericht op de afronding van het in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voorgeschreven beheerplan voor het internationaal stroomgebieddistrict Rijn (deel A). Binnen de daarvoor in de KRW gestelde termijn is deze belangrijke leidraad voor de toekomstige werkzaamheden gericht op het behalen van de KRW - doelstellingen - het bereiken van de goede toestand in alle oppervlaktewateren en het grondwater in 2015 - gepubliceerd op de website van de ICBR (<link http: www.iksr.org>www.iksr.org). Het plan is het resultaat van de internationale coördinatie in het Rijndistrict.