ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

148. Rijn - Zalm 2020, 2004

Koblenz, 21 december 2004

De ICBR presenteert in haar nieuwe brochure “Rijn & Zalm 2020” de meest actuele cijfers over de stand van de werkzaamheden van het zalmprogramma. Sinds 1990 zijn aantoonbaar meer dan 2450 volwassen zalmen in de Rijn teruggekeerd om zich in de
zijrivieren voort te planten.  Nieuwe onderzoeken tonen aan dat de lijst van geschikte zalmbiotopen steeds langer wordt. Men kan dus hopen dat op middellange termijn tussen de 7.000 en 21.000 volwassen zalmen in de Rijn terugkeren. Dat is weliswaar slechts een klein gedeelte van de voormalige zalmpopulatie maar het is duidelijk meer dan men nog in 1999 had verwacht en geschat.  Bovendien heeft men inspanningen gedaan om de vrije passeerbaarheid voor de zalm van de Noordzee tot Bazel te verbeteren. In de Nederlandse Rijntak Lek heeft men drie vispassages aan de stuwen Driel (2001), Amerongen en Hagestein (2004) gebouwd. De vispassage Iffezheim werd in 2000 in gebruik genomen en inmiddels zijn meer dan 60.000 vissen, daaronder meer dan 300 zalmen, via deze passage stroomopwaarts getrokken. De vispassage Gambsheim is op het moment in aanbouw en zal in 2006 in gebruik worden genomen. Men heeft in veel zijrivieren van de Rijn stuwen gereconstrueerd en met vismigratievoorzieningen voorzien.