ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

137. INTERNATIONAAL WAARSCHUWINGS- EN ALARMPLAN RIJN

 

69e Plenaire Vergadering – 30 juni/1 juli 2003 - Bonn

De Rijnoeverstaten zijn het binnen de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn en in samenwerking met de Internationale Commissie ter Bescherming van de Moezel en de Saar eens geworden over het volgende waarschuwings- en alarmplan Rijn.

1. Algemeen

 

1.1 Het waarschuwings- en alarmplan heeft als doel plotseling in het stroomgebied van de Rijn optredende verontreiniging met gevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid of concentratie de waterkwaliteit van de Rijn nadelig zouden kunnen beïnvloeden, te melden en de voor de bestrijding van calamiteiten bevoegde autoriteiten en diensten, onder medeneming van het Rijnalarmmodel (een model waarmee de transporttijd en de concentratieverdeling van waterverontreinigingen wordt berekend) te waarschuwen, zodat kan worden overgegaan tot:

  • gevarenbestrijding;
  • het vaststellen van de oorzaken;
  • het opsporen van de veroorzaker(s);
  • maatregelen ter opheffing van de schade;
  • maatregelen ter vermijding en vermindering van schade
  • het voorkomen van vervolgschade.

Bovendien is het de bedoeling om melding te maken van ongevallen waarvoor naar verwachting een grote publieke belangstelling zal bestaan.

1.2 Bij het plan zijn 6 zogenaamde internationale hoofdwaarschuwingsstations (IHWS) betrokken (zie bijlage 1): Amt für Umwelt und Energie des Kantons Basel-Stadt (R1), Préfecture du Bas-Rhin, Strasbourg (R2), Wasserschutzpolizeidirektion Baden-Württemberg, Mannheim (R3), Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden (R4) Wasserschutzpolizeistation Koblenz (R5), Bezirksregierung Düsseldorf (R6), Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland, Arnhem (R7), alsmede het secretariaat van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (S).