ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Sedimenthuishouding en sedimentmanagement

24/25 juni 2024, CCR Straatsburg

Op hun weg van de bron tot de monding vervoeren rivieren sediment met verschillende korrelgroottes. Op veel riviertrajecten is de sedimenthuishouding echter veranderd door menselijke ingrepen. De landen in het Rijnstroomgebied hebben in het programma “Rijn 2040” als doel geformuleerd om de sedimenthuishouding in de Rijn te verbeteren. In dit verband heeft de ICBR op 24 juni 2024 een workshop georganiseerd bij de CCR in Straatsburg.

  • Hebben we een kwantitatief sedimentmanagementplan nodig?
  • Zo ja, moeten sedimenthuishouding en sedimentkwaliteit apart of integraal worden bekeken?
  • Hoe kunnen de landen hun maatregelen beter coördineren?
  • Welke kennislacunes zijn er en op welke punten moeten monitoringmethodes worden gestandaardiseerd?

Deze en veel andere vragen zijn door ongeveer zestig deskundigen besproken tijdens de workshop. Bij een excursie naar het eiland ''Rohrschollen'' in de Rijn konden de deelnemers reeds uitgevoerde maatregelen voor het herstel van de ecologie en de sedimentdynamiek in de praktijk bekijken. Sedimentmanagement zal de komende jaren een belangrijk onderwerp blijven voor de ICBR.

Het programma van de workshop en de gehouden presentaties zijn hieronder beschikbaar.

Programma

Presentaties

Resultaten van de workshop (komen later beschikbaar)