ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Workshop: Microverontreinigingen afkomstig van het stedelijk waterbeheer

De ICBR heeft op 23 en 24 mei 2007 te Bonn een workshop georganiseerd over het onderwerp “Microverontreinigingen afkomstig van het stedelijke waterbeheer“. Rond zestig deskundigen, vertegenwoordigers van technische autoriteiten uit de Rijnoeverstaten en vertegenwoordigers van ngo's op het gebied van drinkwater, industrie en natuurbescherming hebben hieraan deelgenomen.

De workshop had enerzijds ten doel te zorgen voor een informatie-uitwisseling over de nationale stand van de kennis en discussie in de staten. Anderzijds was het doel van de workshop een strategie uit te werken voor de omgang met microverontreinigingen vanuit het oogpunt van water.