ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Visbescherming en stroomafwaartse vismigratie aan grote waterkrachtcentrales: ervaringen en kennis delen

15 en 16 september 2021

Overeenkomstig het besluit van de zestiende Rijnministersconferentie heeft de ICBR de opdracht om voor 2024 aanbevelingen voor visbescherming en stroomafwaartse vismigratie uit te werken en de informatie-uitwisseling over de stand van het onderzoek en de kennis voort te zetten.

In het kader van het webinar zullen best-practicemaatregelen evenals recente resultaten van onderzoeksprojecten over visbescherming en stroomafwaartse vismigratie aan grote waterkrachtcentrales (> 100 m3/s ontwerpcapaciteit) worden voorgesteld.

Programma

Presentaties