ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Verdere ontwikkeling van de chemische monitoring van de Rijn - Resultaten van de workshop van 5 en 6 maart 2015 in Bonn (BMUB)

Dankzij de decennialange samenwerking in de ICBR zijn er gemeenschappelijke gegevenssets en geharmoniseerde regels tot stand gekomen op basis waarvan ontwikkelingen in de kwaliteit van het Rijnwater door de jaren heen kunnen worden onderworpen aan een internationale beoordeling.
De onderzoeksprogramma's zijn afgestemd op wettelijke bepalingen van de EU en de staten, op ICBR-afspraken (Rijnstoffenlijst), op specifieke vraagstukken van de landen, Duitse deelstaten en waterbedrijven en tot slot ook op de mogelijkheden en grenzen van de toegepaste analysemethodes.
De afgelopen jaren is er op al deze gebieden het een en ander veranderd. Deze veranderingen en de hieruit eventueel voortvloeiende opties voor een heroriëntatie van de internationaal geharmoniseerde, chemische monitoring van de Rijn, de samenwerking tussen de verschillende laboratoria en de uitwisseling van informatie over buitengewone waarnemingen, vooral in het kader van de realtimewatermonitoring, zijn besproken tijdens een door ruim tachtig deelnemers bezochte workshop. In een tweede deel van deze workshop is er besproken of de realtimewatermonitoring, het WAP Rijn en het proces voor het achterhalen van de oorzaken van grensoverschrijdende verontreinigingen zouden moeten worden aangepast tegen de achtergrond van “nieuwe stoffen” en zo ja, hoe.

Programma

Conclusies en vooruitblik

 

Poster

Realtimewatermonitoring en Waarschuwings- en Alarmplan

Rijnmeetprogramma chemie 2015-2020

Screening of polar and apolar substances in Rhine river using Mixed-mode Extraction, HILIC-RPLC and SFC techniques

LC-MS Workflow of non-target and suspected-target screening including the Database STOFF-IDENT