ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Microverontreinigingen afkomstig van diffuse bronnen (2010)

 Tot de microverontreinigingen in de wateren behoren organische chemicaliën, zoals pesticiden, biociden, geneesmiddelen (antibiotica, hormonen zoals oestrogenen), diagnostica (röntgencontrastmiddelen) en een hele waaier andere chemicaliën die worden aangetroffen in het milieu, waaronder ook geurstoffen, cosmetica en wasmiddelen. Deze stoffen kunnen ook in lage concentraties negatieve effecten hebben op het aquatisch milieu. 

In het kader van deze tweede ICBR-workshop over microverontreinigingen afkomstig van diffuse bronnen worden de onderstaande onderwerpen gepresenteerd en besproken:

  •  Overzicht van de verschillende bronnen en emissieroutes (verkeerswegen, schepen, stortplaatsen, enz.)
  •  Microverontreinigingen vanuit de landbouw
  •  Microverontreinigingen afkomstig van verkeerswegen en infrastructuur
  •  Overzicht van de inventarisatie in de Rijnoeverstaten Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland

 De workshop heeft ten doel de basis te leggen voor een ICBR-strategie ter vermindering van de microverontreinigingen afkomstig van diffuse bronnen.