ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Zalmen kunnen door de kier in de Haringvlietsluizen de Rijn en de Maas weer intrekken: een mijlpaal in de internationale waterbescherming

Vanaf 15 november 2018 staan zalmen die vanuit de Noordzee de Rijn en de Maas willen intrekken niet meer voor een gesloten deur, als de afvoer hoog genoeg is. De dieren zullen de rivieren waar ze zijn opgegroeid weer kunnen bereiken, om zich daar natuurlijk voort te planten. Immers, afhankelijk van de afvoer zullen een of meer schuiven van de Haringvlietsluizen ten zuiden van Rotterdam vanaf nu op een kier staan, ook bij vloed. Daar moesten de vissen bijna vijftig jaar op wachten, want de stormvloedkering is in 1971 aangelegd.

De kier is een mijlpaal voor de twee rivieren, voor de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn en voor de Internationale Maascommissie. Beide commissies zetten zich in voor de natuurlijke herinrichting en betere aaneenschakeling van leefgebieden voor vissen. Ecologisch intacte wateren zijn ook beter bestand tegen (de gevolgen van) klimaatverandering.

Tijdens de officiële openingshandeling benadrukte de voorzitter van de ICBR, Martine Rohn-Brossard: “Zulke hoge doelen kunnen alleen met vereende krachten worden bereikt, gedragen door een gedeelde politieke wil, goede samenwerking tussen alle betrokken landen en tomeloze inzet van een groot aantal instellingen en stakeholders. De kier in de Haringvlietsluizen is een mijlpaal in de duurzame renaturering van de Rijn en de Maas.”

Voor meer informatie kunt u terecht bij de

Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)
Anne Schulte-Wülwer-Leidig
http://www.iksr.org

De ICBR in het kort

In de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) werken de Rijnoeverstaten Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Nederland evenals Luxemburg en de Europese Gemeenschap samen op basis van een volkenrechtelijke overeenkomst voor de bescherming van de Rijn. Een internationaal bezet secretariaat dat is gevestigd in Koblenz (Duitsland) staat de voorzitter (deze functie wordt thans bekleed door de Zwitserse Martine Rohn-Brossard) en de overleggroepen van de ICBR terzijde, en ondersteunt de staten in het stroomgebied van de Rijn die de Europese Kaderrichtlijn Water (richtlijn 2000/60/EG) en de Europese Richtlijn over overstromingsrisico's (richtlijn 2007/60/EG) implementeren. In het kader van de tenuitvoerlegging van deze Europese richtlijnen is de grensoverschrijdende samenwerking uitgebreid met Oostenrijk, Liechtenstein, Italië en Wallonië. De werktalen van de ICBR zijn Nederlands, Duits en Frans. Meer informatie over de ICBR vindt u op de website van de Commissie op www.iksr.org.