ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Een nieuwe voorzitter en een nieuw hoofd van het secretariaat voor de ICBR

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft sinds 1 januari 2020 een nieuwe voorzitter. Tegelijkertijd is er ook een nieuw hoofd van het secretariaat aangetreden. Tijdens de Rijnministersconferentie in februari 2020 zal het programma Rijn 2040 worden aangenomen.

 

Nieuwe voorzitter: Veronica Manfredi

Op 1 januari 2020, net voor de bekendmaking van de Europese “Green Deal”, heeft de Europese Unie het ICBR-voorzitterschap overgenomen van Zwitserland. De nieuwe voorzitter, Veronica Manfredi, volgt de Zwitserse Martine Rohn-Brossard op en zal de voorzittersfunctie tot eind 2022 bekleden. Daarna neemt Duitsland de fakkel over.

Veronica Manfredi is sinds 2018 directeur “Levenskwaliteit” in het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie. Tot haar bevoegdheden behoren beheer van zoet en zout water, luchtkwaliteitsbeheer en industriële emissies. De juriste met een passie voor milieu heeft ruim twintig jaar beroepservaring bij de Europese Commissie. Ze was onder meer afdelingshoofd in het directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken evenals lid van het kabinet van Siim Kallas, de voormalige vicevoorzitter van de Europese Commissie. Ze spreekt onder andere Frans, Duits en Nederlands, de drie werktalen van de ICBR.

Nieuw hoofd van het secretariaat: Marc Daniel Heintz

Begin 2020 was er ook een verandering in de leiding van het secretariaat van de ICBR in Koblenz. Het nieuwe hoofd, Marc Daniel Heintz, volgt Anne Schulte-Wülwer-Leidig op. Na ruim dertig jaar bij de ICBR te hebben gewerkt, waaronder vijf jaar als hoofd van het secretariaat, vertrekt de biologe met pensioen.

Marc Daniel Heintz is opgegroeid in Keulen. Hij is geograaf van opleiding en was van 2011 tot 2014 werkzaam als wetenschappelijke medewerker in de afdeling overstromingsrisicobeheer van de Beierse deelstaatdienst voor milieu. De afgelopen vijf jaar heeft hij bij de dienst Afvalwaterverwijdering van de stad Keulen gewerkt, eerst als projectleider voor het geplande hoogwaterretentiegebied Worringen en plaatsvervangend directeur van het Hoogwaterkenniscentrum (HKC) en daarna als hoofd van de afdeling Waterontwikkeling. Hij spreekt onder andere Duits, Frans en Nederlands, de drie werktalen van de ICBR.


Zestiende Rijnministersconferentie in februari 2020

Na een pauze van zeven jaar vindt er op 13 februari 2020 weer een Rijnministersconferentie plaats. Dit keer in Amsterdam. De conferentie komt precies vijfentwintig jaar na de grote overstromingen in Nederland, waarbij er 250.000 mensen moesten worden geëvacueerd.

Het centrale onderwerp van de zestiende Rijnministersconferentie zal de goedkeuring van het programma Rijn 2040 zijn. In dit programma zijn doelen gesteld op het gebied van waterkwaliteit, biodiversiteit en hoog- en laagwaterbeheer in het Rijnstroomgebied.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de

Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)

Marc Daniel Heintz
marcdaniel.heintz(at)iksr.de
www.iksr.org
 

De ICBR in het kort

In de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) werken Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en de Europese Unie al bijna zeventig jaar samen om de verschillende gebruiksfuncties en de bescherming van de rivier met elkaar in overeenstemming te brengen. Hun samenwerking is gebaseerd op een volkenrechtelijke overeenkomst. In het kader van de tenuitvoerlegging van de Europese richtlijnen is de grensoverschrijdende samenwerking uitgebreid met Oostenrijk, Liechtenstein, Italië en Wallonië.

De huidige voorzitter is Veronica Manfredi, directeur bij de Europese Commissie. Een internationaal bezet secretariaat dat is gevestigd in Koblenz (Duitsland) staat haar en de overleggroepen van de ICBR terzijde.

In 2013 heeft de ICBR de European RiverPrize gewonnen en in 2014 de International Thiess RiverPrize voor haar succesvolle werk sinds haar oprichting in 1950. Meer informatie over de ICBR vindt u op www.iksr.org