ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Een nieuw begin - de ICBR bereidt zich voor op de toekomst

Op 4 en 5 juli 2019 vond de jaarlijkse Plenaire Vergadering van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) in Malbun, Liechtenstein plaats. Er werd vooral gesproken over de voorbereiding van de Rijnministersconferentie in februari 2020 en in het bijzonder over het nieuwe programma “Rijn 2040” dat zal worden vastgesteld. De ICBR heeft daarnaast ook een discussie gevoerd over de nieuwe resultaten in verband met de chemische belasting van de Rijn en de laagwatermonitoring.

Rijnministersconferentie/programma Rijn 2040

De Plenaire Vergadering van de ICBR heeft de voorlopige balans van het programma Rijn 2020 besproken, kennis genomen van en richtig gegeven aan het concept van het nieuwe programma Rijn 2040. De ICBR-lidstaten hebben hun verplichtingen ten aanzien van de ecologische passeerbaarheid van de Rijn bevestigd en stellen hiervoor verdere operationele stappen vast voor de zestiende Rijnministersconferentie in Amsterdam. Het is nu al te voorzien dat de ecologische passeerbaarheid van de Duits-Franse Bovenrijn voor zalmen tot de zijrivieren van de Rijn ter hoogte van Bazel niet voor 2020 zal worden bereikt, zoals in 2007 en 2013 is vastgesteld door de bevoegde Rijnministers.

Het nieuwe programma Rijn 2040 zal invulling geven aan de belangrijke functies van het Rijnstroomgebied als ecosysteem en de vele belastingen daarvan, bijv. met betrekking tot de waterkwaliteit en extreme gebeurtenissen. De klimaatverandering en het duurzame beheer zijn overkoepelende onderwerpen. Het nieuwe programma zal worden vastgesteld tijdens de zestiende Rijnministersconferentie op 13 februari 2020.

De personele bezetting van de ICBR zal ook vanaf 2020 veranderen. De Europese Unie zal dan het voorzitterschap bekleden. Tegelijkertijd komt er ook een nieuwe hoofd van het secretariaat van de ICBR.

Buitengewoon meetprogramma 2017

De ICBR voert naast de lopende chemische onderzoeken steeds weer innovatieve, richtinggevende buitengewone meetprogramma's uit die tot voorbeeld kunnen strekken voor anderen. Bij het buitengewoon meetprogramma 2017 werd een hele waaier aan stoffen onderzocht. Daarnaast geeft de non-targetanalyse een breed overzicht van de verontreiniging van de Rijn zonder elke individuele stof al van tevoren te bepalen of alle stoffen te kennen. Uit dit onderzoek is gebleken dat er naast veel bekende stoffen ook veel nieuwe stoffen voorkomen in de Rijn. Aanbevolen werd om tien andere stoffen op te nemen in de continue monitoring van de ICBR in het kader waarvan nu al ca. 170 stoffen worden onderzocht. De evaluatie van het buitengewoon meetprogramma is te vinden in ICBR-rapport 257 op www.iksr.org.

Laagwatermonitoring

In 2018 was er sprake van een langdurige extreem laagwater in de Rijn en veel van zijn zijrivieren. Klimaatscenario's voorspellen een toename van dergelijke extreme situaties in de toekomst.

De ICBR heeft samen met de Duitse hydrologische dienst (Bundesanstalt für Gewässerkunde) en hun informatieplatform UNDINE  een realtime laagwatermonitoring aan de Rijn ingesteld, dat vanaf vandaag online te vinden is op www.iksr.org. Zodoende kunnen de ontwikkeling van dergelijke gebeurtenissen in de toekomst beter worden ingeschat en het publiek ook beter worden geïnformeerd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de

Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)
Anne Schulte-Wülwer-Leidig
Mobiel: +49-151-17520589
http://www.iksr.org

De ICBR in het kort

In de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) vindt er al ca. zeventig jaar lang samenwerking plaats tussen Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en de Europese Commissie om de verschillende gebruiksfuncties en de bescherming van de rivier met elkaar in overeenstemming te brengen. Hun samenwerking is gebaseerd op een volkenrechtelijke overeenkomst. In het kader van de tenuitvoerlegging van deze Europese richtlijnen is de grensoverschrijdende samenwerking uitgebreid met Oostenrijk, Liechtenstein, Italië en Wallonië.

De huidige voorzitter van de ICBR is Martine Rohn-Brossard uit Zwitserland. Een internationaal bezet secretariaat dat is gevestigd in Koblenz (Duitsland) staat haar en de overleggroepen van de ICBR terzijde.

De Commissie heeft sinds 1950 al de European Riverprize in 2013 en de International Thiess Riverprize in 2014 gewonnen voor haar succesvolle werk. Meer informatie over de ICBR vindt u op www.iksr.org