ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

5e Internationaal Rijnsymposium

Bonn, 2 november 2005 (mag pas worden gepubliceerd vanaf 2 november 13.00 uur)Weer zalmen in de Rijn

5e Internationaal Rijnsymposium

Tijdens het 5e internationale Rijnsymposium zullen zo`n 300 deskundigen en geïnteresseerden uit 14 landen zich buigen over vismigratie in grote Europese watersystemen. Het symposium wordt door de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) samen met het Duitse ministerie voor milieu en het Noordrijn-Westfaalse ministerie voor milieu georganiseerd en vindt op 2/3/4 november 2005 in Bonn plaats. Het symposium dient mogelijkheden voor toekomstige waterbeheersmaatregelen in Europa naar voren te brengen. De inventarisatie van alle wateren in het stroomgebied van de Rijn die begin 2005 is afgerond heeft duidelijk gemaakt dat de Rijn en een aantal van zijn zijrivieren sterk veranderd zijn. Dit met name omdat de loop van de rivieren door stuwen en waterkrachtcentrales is onderbroken. Dientengevolge zijn deze rivieren voor vissen niet meer of slechts op bepaalde trajecten passeerbaar.

Sinds 1988 bestaat er voor de Rijn het herintroductieprogramma voor trekvissen. De zalm is hiervan het symbool. De zalm heeft voor een ononderbroken levenscyclus open trekroutes tussen zout en zoet water nodig, d.w.z. tussen de zee als opgroeigebied en schone, grindhoudende rivieren als paaigebieden en kraamkamers. Honderden zalmen keren jaarlijks weer in het Rijnsysteem terug. Dit is een groot succes. De zalmen scherpen het bewustzijn van het publiek ten aanzien van het belang van barrièrevrij stromende wateren met zo natuurlijk mogelijk karakter. Zij maken duidelijk hoe belangrijk waterbouwkundige voorzieningen voor de stroomopwaartse vismigratie, bijvoorbeeld vispassages zijn. De vispassage van de stuw Iffezheim (vlakbij Baden-Baden) in de Duits-Franse Bovenrijn is een voorbeeld van een dergelijke voorziening. Sinds medio 2000 zijn duizenden vissen stroomopwaarts getrokken. De constructie van de tweede grote vispassage aan de stuw Gambsheim, ca. 25 km stroomopwaarts gelegen van Iffezheim, is bijna afgerond en zal in maart 2006 in gebruik worden genomen.

De zalm voelt zich in het Rijnsysteem nog niet volledig thuis. Hij kan zich nog niet door natuurlijke voortplanting zelf handhaven. Daarom moet de mens nog enige tijd meehelpen en zalmeitjes of jonge zalmpjes uitzetten.

 

Sinds 1988 zijn veel maatregelen ter verbetering van de vismigratie, met name voor de stroomopwaartse migratie, uitgevoerd. Maar er is nog meer nodig. Het probleem dat vissen bij de stroomafwaartse migratie gewond raken of sterven, omdat de waterkrachtcentrales niet over visbeschermende voorzieningen beschikken, moet worden opgelost.

 

In Bonn zullen de deskundigen de bestaande problemen en oplossingsmogelijkheden met betrekking tot vismigratiebarrières bediscussiëren. De verkregen inzichten zullen ertoe bijdragen de door de Europese waterwetgeving vereiste maatregelen uit te voeren. Door deze maatregelen dient in 2015 een goede ecologische toestand of een goed ecologisch potentieel van alle Europese wateren te zijn bereikt.

Een open en oplossingsgerichte samenwerking tussen waterbeheerders, visserij- en natuuroverheden, waterkrachtcentralebeheerders alsmede non-gouvermentele visserij- en natuurbeschermingsorganisaties is volgens de organisator de sleutel voor een duurzame ontwikkeling van de Rijn en zijn zijwateren.

Excursies aan de Sieg en aan de Wupper

Meer dan 100 km van het Siegsysteem is tegenwoordig weer voor vissen passeerbaar.

De deelnemers van het symposium hebben op 4 november de gelegenheid zich van de effectiviteit van de in de afgelopen 15 jaar uitgevoerde maatregelen aan de Sieg en de Wupper/Dhünn te overtuigen. Hopelijk zullen zij ook springende zalmen aan de stuw zien. Aan de Sieg (vlakbij Siegburg) konden sinds het begin van de stroomopwaartse migratie van de zalmen begin oktober 2005 102 zalmen en 9 zeeforellen worden geregistreerd. Tot 28 oktober 2005 konden aan de stuw Aggerwehr bij Troisdorf 15 zalmen en 9 zeeforellen worden geregistreerd en aan de Wupper/Dhünn 12 zalmen.