ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

EG LW (Laagwater)

De expertgroep “Laagwater” (EG LW) houdt zich bezig met:

  • de verzameling van bestaande kennis over voorbije laagwatergebeurtenissen in de Rijn;
  • de verzameling van informatie over nationale activiteiten op het gebied van laagwatermonitoring, -preventie en -beheer (indien beschikbaar) en met de voorbereiding van mogelijke toekomstige activiteiten op het niveau van het internationaal Rijndistrict (desgewenst).

Het volledige mandaat en werkprogramma voor de periode 2017-2021 is hier beschikbaar.