ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

EG HVAL

De expertgroep “Validatie” (EG HVAL) houdt zich bezig met:
De evaluatie van de effectiviteit van de in hoofdstuk 4.4 ORBP genoemde waterstandverlagende maatregelen en, indien de ICBR dit nodig acht, de uitvoering van diverse hydrologische en/of hydraulische analyses (modellering).