ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

EG HIRI

De expertgroep “Overstromingsrisico's” (EG HIRI) houdt zich bezig met:
De analyse van het overstromingsrisico (vgl. hoofdstuk 4.1 ORBP) en de evaluatie van de effectiviteit van de in hoofdstuk 4 ORBP genoemde maatregelen voor overstromingsrisicobeheer (onder meer hoogwaterverlagende maatregelen). De EG HIRI levert een bijdrage aan de controle van de uitvoering van het ORBP (vgl. hoofdstuk 6 ORBP). Voor deze activiteiten kan de groep gebruik maken van het nieuwe GIS-instrument "ICPR FloRiAn".

Het volledige mandaat en werkprogramma voor de periode 2018-2021 is hier beschikbaar.