ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

EG BMON

De expertgroep “Biologische kwaliteitselementen” (EG BMON) bereidt – zo nodig – het Rijnmeetprogramma Biologie voor, voegt de gegevens samen en toetst de resultaten op coherentie. De bijdragen van de EG FISH verwerkt ze op coherente wijze in haar producten:

- Rijnmeetprogramma Biologie;

- KRW-toestand- en trendmonitoring.