ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

EG BIOTOP

De expertgroep Biotoopnetwerk Rijn (EG BIOTOP) controleert de voortgang van het biotoopnetwerk Rijn op basis van het gepreciseerde plan. Daarnaast houdt de EG BIOTOP zich bezig met de uitwisseling en afstemming van informatie over de nationale implementatie van de Europese Exotenverordening met betrekking tot waterafhankelijke onderwerpen in het Rijnstroomgebied (zie exotenlijst op EU-niveau).