ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Projectgroep Duits-Franse Bovenrijn (ORS)

De projectgroep ORS (Oberrhein - Rhin supérieur - Duits-Franse Bovenrijn) heeft van 2015 tot 2020 de planning van de totstandbrenging van een efficiënt systeem van vismigratievoorzieningen aan de stuwen Rhinau, Marckolsheim en Vogelgrün in de Duits-Franse Bovenrijn begeleid voor de ICBR. Daarnaast heeft de groep zich ook beziggehouden met kleinschaligere maatregelen die zijn gericht op het herstel of de optimalisatie van de passeerbaarheid in de meanders van de Duits-Franse Bovenrijn.
De PG ORS is inmiddels klaar met zijn werk. De resultaten zijn gepubliceerd in een rapport (zie ICBR-rapport 262).
In het nieuwe programma Rijn 2040, dat in februari 2020 naar aanleiding van de zestiende Rijnministersconferentie is aangenomen, is bepaald dat de passeerbaarheid aan de bovengenoemde stuwen in de Duits-Franse Bovenrijn de komende jaren zal worden gerealiseerd.

Mandaat van de PG ORS