ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Nieuws

| Meldingen

European River Symposium op 26 en 27 mei 2021

Dit jaar zal er in het kader van het European River Symposium worden ingegaan op de veranderingen voor rivieren en de specifieke…

Lees meer »
| Meldingen

Rijn overstroming

Kijk op onze kaart om te zien hoe de overstroming zich de komende dagen zal ontwikkelen: https://www.iksr.org/nl/themas/hoogwater/…

Lees meer »
| Meldingen

Nieuwe Rijnatlas en internationaal overstromingsrisicobeheerplan Rijn gepubliceerd

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft in december 2020 de Rijnatlas 2020 en de conceptversie van…

Lees meer »

Rapporten

| Rapporten

277. Watervogels in het internationale Rijndal: cijfers, verspreiding en trends

Watervogels zijn door hun zichtbaarheid kwantificeerbare en goede biologische indicatoren van de ecologische kwaliteit van hun…

Lees meer »
| Rapporten

265. Rijnmeetprogramma chemie 2021-2026

Met het Rijnmeetprogramma chemie worden veranderingen op lange termijn beoordeeld, waardoor de algehele toestand in de…

Lees meer »
| Rapporten

276. Het macrozoöbenthos van de Rijn 2018

De soortensamenstelling en dominantieverhoudingen van het macrozoöbenthos (ongewervelde bodemdieren) zijn een indicator voor de…

Lees meer »