ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Verstedelijkte gebieden

In het Rijngebied wonen ca. 60 miljoen mensen, dat zijn gemiddeld 300 inwoners per vierkante kilometer. Al deze mensen gebruiken drinkwater en produceren afvalwater, en beïnvloeden zodoende de wateren.

Afvalwater uit verstedelijkte gebieden bestaat uit huishoudelijk en industrieel afvalwater en bevat naast fecaliën en resten van levensmiddelen, was- en schoonmaakmiddelen en andere consumptieproducten uit de huishoudens ook resten van chemische producten vanuit bedrijven, landbouw en industrie. Via het regenwater komen daar nog verontreinigingen bij als gevolg van corrosie van bouwmaterialen, atmosferische depositie en verkeer. Communale rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen de schadelijke en vermestende stoffen grotendeels verwijderen, maar microverontreinigingen vormen nog steeds een probleem.

Om de drinkwatervoorziening en de afvalwaterzuivering te waarborgen, moet er voortdurend zwaar worden geïnvesteerd. Het doel is om de kosten via waterheffingen voor huishoudens, industrie en landbouw grotendeels terug te winnen. In de toekomst zal er bij de berekening van de kosten van waterdiensten sterker rekening worden gehouden met milieu- en bronkosten.

Wist je dat ...

99 % van de bevolking in het Rijnstroomgebied is aangesloten op de openbare drinkwatervoorziening?

96 % van de bevolking is aangesloten op een centrale rioolwaterzuiveringsinstallatie? Dat is 11 % meer dan nog in 1985.