ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rijkswaterstaat Water Management Centrum Nederland (WMCN) in Lelystad

Rijkswaterstaat Water Management Centrum Nederland (WMCN) is verantwoordelijk voor de voorspellingen van de waterstand op het meetpunt Lobith aan de Nederlands-Duitse grens. Normaal gesproken worden voorspellingen op werkdagen een keer (om 7.00u) en in geval van hoogwater twee tot vier keer per dag berekend en verspreid. Voor de dagelijkse voorspellingen bij laagwater en gemiddelde waterstand gebruikt het WMCN een statistisch model. Sinds 1999 beschikt de dienst voor de voorspelling van hoogwater over een hydrodynamisch-hydrologisch voorspellingsmodel. Met dit model kunnen vrij exacte voorspellingen tot vier dagen vooruit worden berekend.

De hoogwaterwaarschuwingsdienst voor de Rijn start wanneer de waterstand in Lobith een niveau van 14.00 m boven NAP heeft bereikt en er een verdere stijging tot boven NAP + 15.00 m wordt verwacht. Voor de voorspellingen voor het meetpunt Lobith maakt het WMCN gebruik van de door de hoogwatervoorspellingscentrale Baden-Württemberg (HVZ) te Karlsruhe  opgestelde 7-daagse voorspelling voor de meetpunten Maxau op de Rijn en Rockenau op de Neckar. Naast deze voorspellingen heeft het Nederlandse model ook nog actuele waterstanden en actuele en voorspelde neerslaggegevens nodig als input. De noodzakelijke waterstandgegevens ontvangt het Nederlandse voorspellingscentrum in digitale vorm van het Duitse PEGELONLINE-systeem.

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en de Duitse Meteorologische Dienst (DWD) stellen de weergegevens ter beschikking.

Het WMCN stuurt het hoogwaternieuws per e-mail naar de regionale autoriteiten en de crisiscentra. Het publiek wordt via teletekst en internet op de hoogte gebracht.

De regionale voorspellingscentra van de Rijkswaterstaat Diensten “Oost-Nederland” en “Zuid-Holland” gebruiken de 96-uurs-voorspellingen voor het meetpunt Lobith als input voor de voorspelling van de waterstand in de Rijntakken Waal, Neder-Rijn en IJssel. De regionale hoogwaterwaarschuwingscentra gebruiken hiervoor hydrodynamische modellen en fungeren daarnaast als aanspreekpunt voor alle regionale vragen.

Er wordt continu gewerkt aan het verbeteren van het door het WMCN gehanteerde voorspellingsmodel.