ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Het hoogwaterwaarschuwingscentrum Rijn (HMZ) in Mainz

De Duitse deelstaat Rijnland-Palts onderhoudt voor de grotere rivieren op haar grondgebied een hoogwaterwaarschuwingsdienst die voor de Duitse waterwegen Rijn, Lahn, Moezel en Saar samen met de waterstraat- en scheepvaartadministratie van de Duitse Bond wordt beheerd. Het hoogwaterwaarschuwingscentrum Rijn (HMZ) is op basis van administratieve overeenkomsten tussen Rijnland-Palts, de naburige Duitse deelstaten en de waterstraat- en scheepvaartadministratie van de Duitse Bond verantwoordelijk voor het verspreiden van hoogwaterwaarschuwingen voor het hele Duitse Rijntraject. De taken van de hoogwaterwaarschuwingsdienst worden gemeenschappelijk verricht door medewerkers van de Dienst voor milieu van de deelstaat Rijnland-Palts (LfU) en medewerkers van de hydrologische afdeling van de waterstraat- en scheepvaartgeneraaldirectie (GDWS).
Het HMZ berekent de waterstanden 48 uur vooruit voor de belangrijkste meetpunten aan de Rijn met de hulp van een door de Duitse dienst voor hydrologie (BfG) ontwikkeld hydrodynamisch model. De voorspellingen voor de meetpunten Maxau/Rijn en Rockenau/Neckar van het hoogwatervoorspellingsstation Baden-Württemberg (HVZ) worden overgenomen en ingevoerd in dit model. De door het HMZ opgestelde voorspellingen voor het meetpunt Andernach worden door het Nederlandse voorspellingsstation van Rijkswaterstaat – Waterdienst (RWS WD) in Lelystad gebruikt voor de voorspelling van de waterstand op het Rijnmeetpunt Lobith aan de Nederlands-Duitse grens.
In geval van hoogwater wordt de website van het HMZ voortdurend bijgewerkt: elk uur worden de waterstanden van Basel tot Emmerik geactualiseerd, om de drie uur worden de voorspellingen van de waterstand van Maxau tot Emmerik geüpdatet en minstens één keer per dag wordt er een situatierapport gepubliceerd. Verder wordt het verloop van de hoogwaterafvoer op alle meetpunten over de afgelopen zeven dagen afgebeeld en wordt er een overzicht gegeven van voorbije hoogwatergebeurtenissen. 

Als er geen sprake is van hoogwater wordt er minstens één keer per dag voor alle meetpunten een 48 uurs-voorspelling gepubliceerd. Als aanvulling op de weerswaarschuwingen van de Duitse meteorologische dienst (DWD) wordt er voor klijnere wateren met stroomgebieden van < 500 km² in Rijnland-Palts ook gebiedsspecifieke hoogwaterwaarschuwingen voor uitgegeven. De waarschuwingen bevatten informatie over de herhalingstijd van de verwachte topstanden en de alarmtoestand. 

Meer informatie vindt u op de homepage van de hoogwaterwaarschuwingsdienst: www.hochwasser-rlp.de

HMZ, Mainz

De hoogwaterwaarschuwings- stations in Rijnland-Palts maken ook nog gebruik van andere informatievormen, zoals teletekst (SWR: pagina 800), telefonische informatie van Deutsche Telekom en radio..

Contact
HMZ.Rhein@wwv.rlp.de

naar de homepage van het HMZ