ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Hoogwatervoorspellingsstation (HVZ) Baden-Württemberg

Het hoogwatervoorspellingsstation van de Dienst voor milieu, metingen en natuurbescherming van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg (LUBW) is verantwoordelijk voor de berekening van hoogwatervoorspellingen voor ongeveer negentig meetpunten aan de Duits-Franse Bovenrijn, de Neckar, de Main, de Donau en de belangrijkste zijrivieren van deze wateren in Baden-Württemberg. Daarnaast publiceert het station voor ca. 230 meetpunten up-to-date hoogwaterinformatie en situatierapporten. Op de website van het HVZ wordt informatie over de actuele en de voorspelde neerslag in Baden-Württemberg bekend gemaakt. Het HVZ gebruikt naast het internet ook teletekst, automatische informatiemeldingen per telefoon en soms situatierapporten op de radio. Meer informatie voor de pers en het publiek wordt al naar behoefte verspreid.

Het HVZ actualiseert de waterstandgegevens en hoogwatervoorspellingen in operationele modus (24u/24u) om het uur. Situatierapporten worden indien nodig geschreven of geactualiseerd. In geval van hoogwater stelt het HVZ elk uur voorspellingen op voor de situatie in de Duits-Franse Bovenrijn op de meetpunten Breisach, Kehl-Kronenhof, Plittersdorf, Maxau, Speyer en Mannheim.

Voor de totstandbrenging van deze voorspellingen kunnen prognoses van de Zwitserse milieudienst (BAFU) voor het meetpunt Bazel/Rijn als input worden gebruikt in het HVZ-model. De situatie in de nevenwateren van de zijrivieren van de Rijn in het Zwarte Woud en de situatie in de Neckar wordt met behulp van het waterhuishoudingsmodel LARSIM berekend op basis van gemeten en voorspelde neerslag, eventueel ook met inachtneming van gemeten en voorspelde sneeuwgegevens, en vervolgens ingevoerd in het Rijnmodel. Bij de berekening van het verloop van de hoogwaterafvoer in de Duits-Franse Bovenrijn wordt er in de voorspelling eventueel rekening gehouden met het effect van de retentiemaatregelen op dit traject (o.a. buitengewone bedrijfsvoering van de waterkrachtcentrales langs de Rijn, inundatie van polders en inzet van de stuw in Kehl/Straatsburg).

De voorspellingen van het HVZ voor het meetpunt Maxau/Rijn zijn overeenkomstig het internationale reglement één van de criteria voor de sturing van de retentiemaatregelen aan de Duits-Franse Bovenrijn. De voorspellingen van het HVZ voor de meetpunten Maxau/Rijn en Rockenau/Neckar worden doorgeleid naar het Hoogwaterwaarschuwingsstation Rijn (HMZ) in Mainz.

De hydrologische voorspellingsmodellen van het HVZ worden voortdurend verder ontwikkeld. Het HVZ werkt ook nauw samen met de Duitse meteorologische dienst (DWD) met als doel de verbetering van hydrometeorologische voorspellingen, die als input worden gebruikt voor de hydrologische modellen. Bij deze samenwerking wordt de nadruk gelegd op het bereiken van een grotere precisie bij radarondersteunde neerslagmetingen en het verder ontwikkelen van het numerieke model voor neerslagvoorspelling van de DWD.

Meer informatie vindt u op de homepage van het HVZ.