ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Overeenkomst van Bern

29 april 1963

Op 29 april 1963 ondertekenden Nederlandse, Duitse, Franse, Luxemburgse en Zwitserse gezanten in Bern de “Overeenkomst nopens de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn tegen Verontreiniging” en gaven de ICBR hiermee dertien jaar na haar oprichting een volkenrechtelijke status. 
“Geleid door de wens het water van de Rijn zuiver te houden, ernaar strevend de verdere verontreiniging van de Rijn te verhinderen en zijn huidige toestand te verbeteren en in de overtuiging dat dit een dringende taak is” schaarden de staten zich achter de tekst.
De Overeenkomst van Bern van 1963 hield een precisering van de taken van de ICBR in. In de toekomst moest de commissie:

- de toestand van de Rijn onderzoeken,
- saneringsmaatregelen voorstellen,
- internationale afspraken voorbereiden en
- opdrachten uit ministersconferenties afhandelen.

Dit was een succesvolle stap op weg naar de wettelijke verankering van grensoverschrijdende waterbescherming. Toch duurde het nog enige tijd voor de verdragsstaten het eens konden worden over concrete maatregelen om de Rijn te beschermen.