ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Publieksparticipatie

Het tweede internationaal overstromingsrisicobeheerplan van het internationaal stroomgebiedsdistrict Rijn (deel A) is tussen 22 december 2020 en 30 juni 2021 als concept voorgelegd aan het publiek ten behoeve van voorlichting en inspraak. De ICBR heeft ten aanzien van het concept van het tweede IORBP één zienswijze ontvangen, van de als waarnemer erkende ngo ''Hochwassernotgemeinschaft Rhein (HWNG Rijn)'': Zienswijze van de HWNG Rijn en antwoord van de ICBR

Het eerste internationaal overstromingsrisicobeheerplan van het internationaal stroomgebiedsdistrict Rijn (deel A) is tussen 22 december 2014 en 22 juni 2015 als concept voorgelegd aan het publiek ten behoeve van voorlichting en inspraak. Tijdens deze periode hebben enkele ngo's (waarnemers in de ICBR), de Duitse Water- en Scheepvaartadministratie en het Waterschap Rijn en IJssel hun zienswijzen en wijzigingsverzoeken ten aanzien van het concept ingediend bij de ICBR. Deze zienswijzen zijn uitvoerig besproken in de bevoegde ICBR-overleggroep, de werkgroep Hoogwater, en grotendeels verwerkt in het eerste IORPB 2015. In dit rapport wordt er een overzicht gegeven van de uitkomst van de discussie en de afspraken die de ICBR hieromtrent heeft gemaakt: reactie IORBP 2014