ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Thema’s

Dankzij de voorbeeldige samenwerking van de afgelopen zes decennia en de vele maatregelen in de ICBR-staten zijn de ecologische toestand en de waterkwaliteit van de Rijn er fors op vooruit gegaan.

De meeste voor 2005 gestelde tussendoelen voor het ecologische herstel van de Rijn uit het ICBR-programma voor de duurzame ontwikkeling van de Rijn – ook wel “Rijn 2020” genoemd – zijn bereikt.

Als gevolg van de reductie van de puntlozingen van verontreinigende stoffen en nutriënten vanuit industrie en gemeenten is de vervuiling van de Rijn met zware metalen en andere schadelijke stoffen afgenomen. Het zuurstofgehalte van het Rijnwater is weer gestegen.

Hoogwater en laagwater zijn natuurlijke schommelingen van de waterstand in stromende wateren die kunnen worden teweeggebracht door verschillende weersomstandigheden en die eigen zijn aan een rivier. Wanneer de mens en zijn gebruiksfuncties de rivier te dicht naderen, kan hoogwater schade berokkenen. Overstromingspreventie, maar ook laagwaterproblemen blijven daarom belangrijke thema’s voor de ICBR.