ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Waterkwaliteitsgegevens

De toestand van de Rijn wordt van Zwitserland tot Nederland gemonitord. Het meten begon al in de jaren vijftig van de twintigste eeuw, wat betekent dat er voor sommige stoffen die in het Rijnwater voorkomen lange meetreeksen bestaan. Mettertijd is men steeds meer stoffen gaan monitoren en ook in zwevend stof gaan meten. Daarnaast is het aantal bemonsteringen verhoogd. Elk jaar komen er meetresultaten bij en worden de meetreeksen geactualiseerd.

Alle beschikbare gegevens vindt u hier.

Meetnet van het Rijnmeetprogramma chemie 2021-2026