Menu
Breadcrumb

Aanpak en maatregelen

  1. Uitvoering van inventarisaties.
  2. Verdere reductie van de diffuse lozing van voornamelijk stikstof en gewasbeschermingsmiddelen door het stimuleren van milieuvriendelijke vormen van landbouw – in Zwitserland bijv. door de ondersteuning van geïntegreerde agrarische productie – van biologische landbouw en extensivering.