ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Aanpak en maatregelen

  1. Uitvoering van inventarisaties.
  2. Verdere reductie van de diffuse lozing van voornamelijk stikstof en gewasbeschermingsmiddelen door het stimuleren van milieuvriendelijke vormen van landbouw – in Zwitserland bijv. door de ondersteuning van geïntegreerde agrarische productie – van biologische landbouw en extensivering.