Menu
Breadcrumb

Waarschuwings- en Alarmplan Rijn

Als zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een storing voordoet of als aanzienlijke hoeveelheden schadelijke stoffen wegstromen naar de Rijn treedt het Waarschuwings- en Alarmplan Rijn (WAP) in werking. In het kader van het WAP worden alle Rijnoeverstaten en vooral de instanties in de stroomafwaarts gelegen gebieden gewaarschuwd. Het WAP wordt niet alleen gebruikt om waarschuwingen te versturen – dit gebeurt trouwens alleen bij grootschalige, ernstige verontreinigingen van het water – maar in toenemende mate ook voor de uitwisseling van betrouwbare informatie over waterverontreinigingen die door meetstations worden vastgesteld in de Rijn en de Neckar.

Het WAP maakt onderscheid tussen waarschuwingen, informaties en zoekacties.

Waarschuwingen worden op gang gebracht door de internationale hoofdwaarschuwingsstations (IHWS) bij verontreiniging van de wateren met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid of concentratie de waterkwaliteit van de Rijn of de drinkwatervoorziening aan de Rijn nadelig kunnen beïnvloeden en/of bij waterverontreinigingen waarvoor het publiek waarschijnlijk veel belangstelling zal hebben.

Informaties worden verstuurd om o.a. de IHWS onafhankelijk van de media objectieve, vakkundige en betrouwbare informatie aan de hand te doen. Informaties worden via de IHWS ook doorgegeven aan de Rijnoeverstaten, bijv. bij overschrijding van de oriënteringswaarden. Daarnaast wordt de informatie o.a. gebruikt om de waterleidingbedrijven preventief te informeren.

Zoekacties worden niet meegerekend in het totaal van de meldingen als ze ook als informatie of waarschuwing zijn verstuurd.

De internationale hoofdwaarschuwingsstations van het Waarschuwings- en Alarmplan gebruiken de onderstaande, openbaar toegankelijke stofgegevensbanken:

Type informatie in de gegevensbankAantal stoffenTaal
Informatie over gevaarlijke stoffen voor brandweer, politie en milieudiensten320.000d
Gegevensbank met stoffen die relevant zijn voor het milieu en de bodembescherming1.100d
Stofgegevensbank waarin de nadruk wordt gelegd op arbeidsveiligheid en gezondheidsbescherming20.000d
Indeling van stoffen in drie watergevarenklassen2.000d, e

Internationale hoofdwaarschuwingsstations