ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Industrieel afvalwater

Industriebedrijven leiden hun afvalwater ofwel naar stedelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties (de zogenaamde indirecte lozers) of behandelen hun afvalwater in hun eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie en lozen het vervolgens rechtstreeks op de wateren (de zogenaamde directe lozers). Industriebedrijven gebruiken vaak heel speciale methodes bij de afvalwaterzuivering.

In 2004 hebben meer dan 950 industriebedrijven in het Rijnstroomgebied gezuiverd afvalwater direct op de Rijn geloosd. Dit afvalwater kan gemakkelijk afbreekbare organische verbindingen, maar soms ook moeilijk afbreekbare stoffen, zoals gehalogeneerde organische verbindingen of zware metalen, bevatten.

De warmtebelasting van de wateren als gevolg van koelwaterlozingen en lozingen van afvalwaterzuiveringsinstallaties is een geval apart.