Menu
Breadcrumb

Kaarten van het internationaal stroomgebieddistrict Rijn

Kaarten bij het Stroomgebiedbeheerplan (2015) en kaarten bij het Sedimentmanagementplan Rijn (2009)

Kaarten bij het Internationaal gecoördineerd stroomgebiedbeheerplan van het internationaal stroomgebieddistrict Rijn (deel A = overkoepelend deel), december 2015

Weergegeven informatie: topografie en grondgebruik, werkgebieden, oppervlaktewateren, grondwater, beschermde gebieden, meetnetten biologie en chemie, ecologische toestand / ecologisch potentieel, chemische toestand (waterkwaliteit)

Kaarten van het Sedimentmanagementplan Rijn (stand van de uitvoering: eind 2013)

Weergegeven informatie: risicogebieden, areas of concern, gewijzigde beoordeling (na sanering)

Rijnatlas 2015 (overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten)

Rijnatlas 2015 (overstromingskaarten van het internationaal stroomgebieddistrict Rijn)

In de Rijnatlas zijn de vereenvoudigde/geaggregeerde nationale overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten (geactualiseerd conform de Richtlijn over overstromingsrisico’s (ROR)) weergegeven voor de hoofdstroom van de Rijn, van de Alpenrijn tot de monding in de Noordzee. Als u op zoek bent naar meer informatie of gedetailleerdere, nationale kaarten kunt u klikken op elke willekeurige locatie op de kaarten de atlas.