Menu
Breadcrumb

Kaarten van het internationaal stroomgebieddistrict Rijn

Rijnatlas 2015 (overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten)


Rijnatlas 2015 (overstromingskaarten van het internationaal stroomgebieddistrict Rijn)

In de Rijnatlas zijn de overstromingsgevaren en overstromingsrisico's conform de Richtlijn over overstromingsrisico’s (ROR) weergegeven voor de hoofdstroom van de Rijn, van de Alpenrijn tot de monding in de Noordzee. De Rijnatlas bestaat uit vereenvoudigde/geaggregeerde nationale overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten. Als u op zoek bent naar meer informatie of gedetailleerdere, nationale kaarten kunt u klikken op elke willekeurige locatie op de kaarten de atlas.

Kaarten bij het Stroomgebiedbeheerplan (2009) en kaarten bij het Sedimentmanagementplan Rijn (2009)

Tips voor de gebruiker

Om een kaartproject te openen, klikt u op één van de onderstaande links:

De tab “Legenda” verschijnt in de door u gekozen taal. In de linkertab “Thema’s” worden de onderwerpen van de kaarten weergegeven (in het Engels). Door te klikken op het kruisje verschijnt een lijst met kaartlayers voor het onderwerp in kwestie.

Om afzonderlijke layers te activeren of te deactiveren klikt u op het witte vakje. U kunt verschillende kaartlayers en onderwerpen met elkaar combineren. Meer informatie over de geactiveerde layers is te vinden in de tab “Legenda“.

Nadat u de gewenste layers in “Thema’s” heeft geselecteerd, klikt u op “Kaart vernieuwen” (helemaal links onderaan). Rechts op het scherm verschijnt de nieuwe kaart.

U kunt kaarten per e-mail verzenden en samen met de legenda en het ICBR-logo afdrukken, waarbij wordt aanbevolen om de kaart liggend (landscape) te printen (zie pictogrammen boven de kaart).

Tips voor de gebruiker (PDF)


Kaarten bij het Internationaal gecoördineerd stroomgebiedbeheerplan van het internationaal stroomgebieddistrict Rijn (deel A = overkoepelend deel), december 2009

Topografie en grondgebruik, werkgebieden, oppervlaktewateren, grondwater, beschermde gebieden, meetnetten biologie en chemie, ecologische toestand / ecologisch potentieel, chemische toestand (waterkwaliteit)

Kaarten bij het Sedimentmanagementplan Rijn 2009

Risicogebieden, areas of concern, gewijzigde beoordeling (na sanering)

Opmerking: Met het pictogram "i" kunt u de gegevensbladen van de gebieden opvragen. Klik hiervoor in het midden op de locatienummers op de kaart. Om deze functie te kunnen gebruiken, moet uw browser pop-ups toelaten voor de site http://geoportal.bafg.de/iksr.