Menu
Breadcrumb

Rapporten

261. ICBR-laagwatermonitoring aan de Rijn en in het Rijnstroomgebied

De ICBR heeft in nauwe samenwerking met de BfG een laagwatermonitoring ontwikkelt in het kader van het UNDINE-portaal van de BfG.
Met de uniforme laagwatermonitoring voor de gehele Rijn kunnen actuele laagwatergebeurtenissen direct worden vergeleken en geclassificeerd, en...


253. ICBR-aanbevelingen voor de reductie van microverontreinigingen in de wateren

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft aanbevelingen opgesteld hoe de landen in het Rijnstroomgebied de emissies van microverontreinigingen naar het water verder kunnen verminderen. Hierbij gaat het met name om reducties op de gebieden inzameling en...


252. Statistische evaluatie van metingen van de verontreiniging van biota/vissen met schadelijke stoffen in het Rijnstroomgebied in de jaren 2014/2015

De ICBR heeft in de jaren 2014 en 2015 een eerste gemeenschappelijke onderzoeksprogramma naar de verontreiniging van biota (vissen) met schadelijke stoffen in het Rijnstroomgebied uitgevoerd (ICBR-rapport 216). Het Fraunhofer Instituut heeft deze pilot samen met de ICBR...


251. Rapport over de beoordeling en de ontwikkeling van de kwaliteit van het Rijnwater in de periode 2015-2016

Het ICBR-rapport 251 is de voortzetting van de rapporten over de beoordeling en de ontwikkeling van de kwaliteit van het Rijnwater in de periodes 2009-2012 en 2013-2014 (zie ICBR-rapporten 220 en 239). Het rapport houdt opnieuw rekening met de verschillende internationale...


250. Verslag van de voorzitter van de ICBR 2018

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de Commissie in de voorbije vergaderperiode.


249. Internationaal Waarschuwings- en Alarmplan Rijn (IWAP) - meldingen van 2017 -

Het Internationale Waarschuwings- en Alarmplan (IWAP) heeft tot doel plotseling in het stroomgebied van de Rijn optredende verontreinigingen met gevaarlijke stoffen die de waterkwaliteit en/of de biocenose van de Rijn door hun hoeveelheid of concentratie nadelig zouden kunnen...


248. Inventarisatie van de laagwateromstandigheden in de Rijn

In de eerste helft van de vorige eeuw waren laagwaterperiodes in de Rijn veel intensiever dan in de tweede helft: de afvoeren waren lager en de gebeurtenissen hielden langer aan. De perceptie dat laagwater nu vaker voorkomt dan vroeger, klopt niet. Wat wel is toegenomen, zijn de...


247. “Masterplan trekvissen Rijn 2018” -een update van het Masterplan van 2009–

Het Masterplan trekvissen Rijn uit 2009 (ICBR-rapport 179) is geactualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Er worden aanvullende maatregelen genoemd, zoals de evaluatie en controle van vismigratievoorzieningen, maatregelen tegen illegale visserij en...


246. Microverontreinigingen in het Rijnstroomgebied Balans 2017

De ICBR heeft vanaf 2008 informatie verzameld over de relevantie van verschillende microverontreinigingen in het Rijnstroomgebied en over de benaderingswijzen om de waterverontreiniging te verminderen, en heeft deze informatie per stofgroep gepubliceerd in technische rapporten. 
...


245. Verslag van de voorzitter van de ICBR 2017

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de Commissie in de voorbije vergaderperiode.


Download

Indien u meerdere documenten tegelijkertijd wilt downloaden, kunt u de download-tool gebruiken.