ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

166. und 167. Effectiviteit van maatregelen voor een succesvolle en duurzame herintroductie van trekvissen in het Rijngebied

Doelstellingen voor de zalm: betere toegang tot de habitats en minder illegale vangst

Uitgaande van de resultaten van en van een visecologische totaalanalyse, die prioritaire maatregelen voor de verdere ontwikkeling en verspreiding van de populaties van de zalm, zeeforel, elft en prik bevat, stelt de ICBR nieuwe maatregelen voor om het ecosysteem van de Rijn verder te ontwikkelen in het kader van met name het programma voor de herintroductie van de zalm. De voor de vissen zo belangrijke betere toegang tot het Rijnsysteem vanuit de zee via de Haringvlietsluizen zal worden gerealiseerd voor 2015. Daarom moet er ook aan het bereikbaar en passeerbaar maken van de potentiële vishabitats in de Duits-Franse Bovenrijn en de zijrivieren van de Rijn prioriteit worden gegeven, immers geschikte zijrivieren worden weer bevolkt, zodra ze bereikbaar zijn.  

Ook de reductie van de visserijdruk op zalmen is van belang. Het vangen en onttrekken van zalm en zeeforel is in het gehele Rijnstroomgebied verboden. Er zijn evenwel onderzoeksresultaten en gegevens die erop wijzen dat er in de beroepsvisserij langs de Nederlandse kust veel zalmen worden bijgevangen. Bovendien worden er ook in de hoofdstroom van de Rijn illegaal zalmen gevangen en onttrokken door hengelaars. Omdat dit de ICBR zorgen baart, heeft ze aanbevelingen uitgesproken voor de betere nationale handhaving van de verboden. Aanbevolen wordt o.a. bewustmaking en betrekking van alle belanghebbende instellingen – bijv. waterpolitie en visserijverenigingen – en van personen die interesse hebben voor het zalmprogramma.