ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

In ICBR-Rapport 209 worden de ontwikkelingen in de temperatuur van het Rijnwater in de afgelopen dertig jaar weergegeven. Mogelijke effecten van gewijzigde watertemperaturen op de aquatische levensgemeenschap worden beschreven in<link file:522 _blank download den einer> ICBR-rapport 204. 

Uit het onderzoek naar de…

Lees meer »

Uit de laatste inventarisaties blijkt dat exoten in toenemende mate hun stempel drukken op de levensgemeenschappen in het Rijnsysteem. Bij de vissen komen de afgelopen jaren steeds vaker vooral grondels (Gobiidae, Odontobutidae) in groten getale en dichtheden voor.
In het…

Lees meer »

Om de bedreigde aalpopulaties in Europa te beschermen en in de toekomst te beheren, heeft de Europese Unie in juni 2007 een verordening uitgevaardigd (nr. 1100/2007) waarin het herstel van het aalbestand en de reductie van de antropogeen veroorzaakte sterfte van de aal op de…

Lees meer »

In het Masterplan trekvissen Rijn (ICBR-rapport 179) wordt aangetoond hoe binnen een overzichtelijk tijd- en kostenschema zichzelf in stand houdende, stabiele trekvispopulaties kunnen worden geherintroduceerd in het Rijnstroomgebied.
In het onderhavige rapport wordt de voortgang…

Lees meer »

Het Waarschuwings- en Alarmplan (WAP) heeft ten doel plotseling in het Rijnstroomgebied optredende verontreinigingen met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid en concentratie de waterkwaliteit en/of de biocoenose van de Rijn nadelig zouden kunnen beïnvloeden, te…

Lees meer »

De werkgroep Ecologie van de ICBR heeft in het onderhavige document een gestructureerd overzicht gemaakt van de in de literatuur beschreven effecten van fenomenen van de klimaatverandering op de aquatische en amfibische habitats in het Rijnstroomgebied.

Hierbij is uitgegaan van…

Lees meer »

Tijdens de veertiende Rijnministersconferentie op 18 oktober 2007 heeft de ICBR onder andere de opdracht gekregen om een gemeenschappelijke en uitgebreide strategie uit te werken ter reductie en ter voorkoming van de lozing van microverontreinigingen afkomstig van de waterafvoer…

Lees meer »

Industriële chemicaliën zijn stoffen die als bestanddeel, hulpstof of additief worden gebruikt in industriële productieprocessen. De industriële chemicaliën die hier worden bekeken, zijn organische verbindingen van niet-natuurlijke oorsprong, bijv. oplosmiddelen, tensiden,…

Lees meer »

Balans van de actuele toestand van de Rijn en zijn stroomgebied – gecombineerd voortgangsrapport in 2012/2013 
De Strategiegroep heeft besloten om in een voor begin 2013 te schrijven rapport de balans op te maken van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de toestand van…

Lees meer »

Sinds de laatste grote overstroming aan de Rijn in 1995 hebben de staten in het Rijnstroomgebied ongeveer 10,3 miljard euro uitgegeven om de overstromingspreventie en zodoende de bescherming van mensen en goederen te verbeteren. Uit de balans van de uitvoering van het Actieplan…

Lees meer »