ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

Het Waarschuwings- en Alarmplan (WAP) heeft ten doel plotseling in het Rijnstroomgebied optredende verontreinigingen met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid en concentratie de waterkwaliteit en/of de biocoenose van de Rijn nadelig zouden kunnen beïnvloeden, te…

Lees meer »

In het “<link file:660 _blank download den einer>Rapport over de verontreiniging van vissen met schadelijke stoffen in het Rijnstroomgebied“ worden de resultaten van lopende en afgeronde onderzoeken in de Rijnoeverstaten uit de periode 2000-2010 beschreven
In het onderhavige voorstel voor een “Eerste gemeenschappelijke…

Lees meer »

Kort samengevat zijn de stoffen van de Rijnstoffenlijst 2014 als volgt geselecteerd:

- de stoffen van de Rijnstoffenlijsten 2007 en 2011 waarvan de jaarlijkse parameters in de periode 2009-2012 onder de helft van de waarde van de EU-MKN's van richtlijn 2008/105/EG, de Rijn-MKN's…

Lees meer »

In dit rapport geeft de ICBR voor het eerst een inschatting van de gevolgen van de klimaatverandering voor de ontwikkeling van de temperatuur van het Rijnwater in de nabije toekomst (2021-2050) en in de verre toekomst (2071-2100). Deze inschatting is gebaseerd op de ontwikkeling…

Lees meer »

In dit rapport geeft de ICBR voor het eerst een inschatting van de gevolgen van de klimaatverandering voor de ontwikkeling van de temperatuur van het Rijnwater in de nabije toekomst (2021-2050) en in de verre toekomst (2071-2100). Deze inschatting is gebaseerd op de ontwikkeling…

Lees meer »

Rapportage over de uitvoering tot en met 2013

De sedimenthuishouding van de Rijn is door antropogene ingrepen in de rivierbedding en de uiterwaarden blijvend veranderd (aanleg van stuwen en dijken). Naast deze puur kwantitatieve gevolgen voor de sedimenthuishouding hebben zich…

Lees meer »

Een jaarlijks terugkerend fenomeen dat zich voordoet in de periode dat de met wintergraan ingezaaide velden worden bewerkt, zijn duidelijk te meten verontreinigingen met isoproturon en chloortoluron in de Rijn, zeker als er na de dagen waarop de genoemde herbiciden worden…

Lees meer »

Voorbereiding van de Rijnministersconferentie in 2013 -

Op 28 oktober 2013 vindt op uitnodiging van de Zwitserse regering de vijftiende Rijnministersconferentie plaats in Bazel. Tijdens deze bijeenkomst zal de balans worden opgemaakt van de tot dusver verrichte activiteiten en…

Lees meer »

In ICBR-Rapport 209 worden de ontwikkelingen in de temperatuur van het Rijnwater in de afgelopen dertig jaar weergegeven. Mogelijke effecten van gewijzigde watertemperaturen op de aquatische levensgemeenschap worden beschreven in<link file:522 _blank download den einer> ICBR-rapport 204. 

Uit het onderzoek naar de…

Lees meer »

Uit de laatste inventarisaties blijkt dat exoten in toenemende mate hun stempel drukken op de levensgemeenschappen in het Rijnsysteem. Bij de vissen komen de afgelopen jaren steeds vaker vooral grondels (Gobiidae, Odontobutidae) in groten getale en dichtheden voor.
In het…

Lees meer »