ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Netwerk van de bezoekerscentra in het Rijnstroomgebied

Op verschillende plaatsen in het stroomgebied van de Rijn zijn bezoekerscentra geopend om mensen kennis te laten maken met de rivier en met maatregelen die zijn genomen om barrières te passeren. Vaak wordt daar uitgelegd dat er binnen de rivier connecties zijn naar boven- en benedenstroomse delen. Deze rol kan mogelijk worden versterkt door links te leggen naar andere bezoekerscentra, bijvoorbeeld door beeldmateriaal van de vispassage in Iffezheim te laten zien bij de Haringvliet, of andersom.

Doel van de actie is om bezoekerscentra waar informatie rondom water wordt verstrekt beter met elkaar te verbinden, teneinde het brede publiek meer inzicht te geven in het belang van het herstel van habitats en de ecologische passeerbaarheid (voor vissen en andere dieren, inclusief de soorten van de Habitatrichtlijn). Een overkoepelend plan van aanpak en een groeiend netwerk zullen elke afzonderlijke locatie meer bekendheid geven bij het publiek en tegelijkertijd duidelijk maken dat elk project deel uitmaakt van een groter geheel.

 

Wie doet mee? Kijk hier voor de samenwerkingsovereenkomst!

Meer weten over nieuwste ontwikkelingen? Klik hier voor de actuele nieuwsbrief van het netwerk.