ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Persberichten

Op 5 oktober 2008 is in de Hoogrijn bij Bazel de eerste zalm sinds lange tijd gevangen en weer teruggezet.

Het dier, met een lengte van 91 cm, werd in 2005 of 2006 uitgezet in Zwitserland en is na zijn verblijf in de Atlantische Oceaan en de Noordzee waarschijnlijk via de…

Lees meer »

Jongeren stellen hun opvattingen over de bescherming van het Rijnstroomgebied voor aan de ICBR

Luxemburg, 2 juli 2008

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) en het Coördineringscomité Rijn, dat de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)…

Lees meer »

Bonn, 18 oktober 2007

De ministers bevoegd voor de bescherming van de Rijn en zijn stroomgebied en de vertegenwoordiger van de Europese Commissie zijn op 18 oktober 2007 bijeengekomen voor de 14e Rijnministersconferentie. Ze hebben een positieve balans opgemaakt van de…

Lees meer »

 

Amsterdam, 3 juli 2007

 

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) en het Coördineringscomité Rijn, dat belast is met de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), bespreken op uitnodiging van de Nederlandse regering op 3 en 4 juli te…

Lees meer »

Vistrap Gambsheim aan de Duits-Franse Bovenrijn officieel geopend op 22 juni 2006

 
Metz, 21 juni 2006
In het programma "Rijn 2020 – Zalm 2020" van de ICBR is een tweede mijlpaal gezet. Zalmen kunnen nu via de vistrap Gambsheim stroomopwaarts trekken in de rivier de Kinzig.…

Lees meer »

Bonn, 2 november 2005 (mag pas worden gepubliceerd vanaf 2 november 13.00 uur)Weer zalmen in de Rijn

5e Internationaal Rijnsymposium

Tijdens het 5e internationale Rijnsymposium zullen zo`n 300 deskundigen en geïnteresseerden uit 14 landen zich buigen over vismigratie in grote…

Lees meer »

Bonn, 24 mei 2005

In februari 2005 heeft de ICBR op basis van de plaatselijke hoge HCB-gehalten in het sediment aan de Duits-Franse Bovenrijn alsmede de hierdoor veroorzaakte belasting van de zwevende stoffen van de gehele Rijn een expertgroep ingesteld met als taak een…

Lees meer »