ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Programma's "Zalm 2000" en "Zalm 2020”

Een andere voorloper van "Rijn 2040" en "Rijn 2020" op het gebied van ecologie en passeerbaarheid voor vis is het programma "Zalm 2000", dat onderdeel uitmaakte van het "Rijnactieprogramma" (1987-2000). Dit werd voortgezet als "Zalm 2020" en geïntegreerd in het programma "Rijn 2020".

Programma Zalm 2000  (niet beschikbaar in het Nederlands)

Programma Zalm 2020  (niet beschikbaar in het Nederlands)

Rond de millenniumwisseling konden ook de eerste successen op het gebied van de visfauna worden gemeld:

  • In 1990 zijn de eerste zalmen uit de Noordzee via de Rijndelta en de Duitse Nederrijn naar de Sieg getrokken, waar ze zich sinds 1994 weer op natuurlijke wijze voortplanten.
  • De fauna in de Rijn had zich hersteld. In de Rijn gevangen vissen konden, met uitzondering van de aal, weer worden geconsumeerd. Met 63 soorten was de visfauna van de oude Rijn bijna compleet, enkel de steur ontbrak nog.
  • Dankzij nieuw aangelegde vispassages aan de stuwen konden trekvissen, zoals de zalm en de zeeforel, vanuit de Noordzee stroomopwaarts zwemmen naar de Duits-Franse Bovenrijn en een aantal zijrivieren, en daar paaien. In 2000 is in Iffezheim de eerste grote vispassage bij een stuw op de Duits-Franse Bovenrijn in gebruik genomen.