ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Zalm 2000

Dit programma had ten doel het ecosysteem van de Rijn zodanig te verbeteren dat de zalm en andere trekvissen zich vanaf 2000 weer thuis zouden voelen in de rivier. In Zalm 2020 worden de succesvolle acties voor trekvissen uit het afgesloten programma Zalm 2000 voortgezet.

Dankzij de enthousiaste inzet van alle Rijnoeverstaten en veel visserijverenigingen konden met Zalm 2000 / Zalm 2020 de volgende successen worden geboekt:

  • In 2015 zijn er meer dan zevenhonderd zalmen geteld in het Rijnsysteem, waarbij er in het controlestation aan de vispassage van Iffezheim (Duits-Franse Bovenrijn) alleen al 228 zalmen zijn geregistreerd.
  • De vispassage aan de stuw van Straatsburg is eind 2015 in gebruik genomen en in 2018 zullen de Haringvlietsluizen in Nederland op een kier worden gezet.
  • In 2006 werd de vispassage van Gambsheim in gebruik genomen. In het eerste jaar werd de vispassage door meer dan 60.000 vissen (van 23 soorten) gebruikt. De verdere weg stroomopwaarts naar de Hoogrijn wordt echter versperd door stuwen. Naar de bouw van vispassages aan deze stuwen is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten zijn samengevat in ICBR-rapport 158. Er is al heel wat bereikt, maar de weg is nog lang.
  • In 2000 werd de vispassage van Iffezheim in gebruik genomen.
  • In 1996 werden met behulp van elektrovisserij 32 paairijpe zalmen en 63 zeeforellen gevangen voor de stuw van Iffezheim en verder bovenstrooms in de paaigebieden teruggezet.
  • Sinds 1995 kunnen zalmen de Rijn 700 kilometer ver optrekken tot aan de stuw van Iffezheim in de Duits-Franse Bovenrijn.
  • In 1990 vond voor het eerst weer zalmintrek plaats vanuit de Noordzee in het Rijnsysteem: de vissen zwommen door de Rijndelta en de Duitse Nederrijn naar de Sieg, waar ze zich sinds 1994 weer op natuurlijke wijze voortplanten.