ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Balans van “Rijn 2020” op het gebied van de waterkwaliteit (2000-2005)

De waterkwaliteit van de Rijn is de afgelopen dertig jaar aanzienlijk verbeterd. Dankzij de saneringsprogramma’s van de ICBR waarin de belangen van alle staten in het Rijnstroomgebied in verband met de bescherming van de wateren zijn gebundeld, konden de grote lozingen van verontreinigende stoffen sterk worden teruggedrongen. Tegenwoordig is 96% van de bevolking in het Rijnstroomgebied aangesloten op een communale rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). In 1985 was dat slechts 85%.

Van een klein aantal stoffen zijn de concentraties die worden gemeten in het water of het zwevend stof echter nog steeds te hoog.

Zoals blijkt uit de resultatentabel voor stoffen en stofgroepen werden de ICBR-doelstellingen in de internationale meetstations slechts voor enkele stoffen niet gehaald. De stoffen die vandaag de dag nog problemen opleveren, komen vooral diffuus, dus over een groot oppervlak verspreid, en niet via puntbronnen in de Rijn terecht.

Indeling in resultaatgroepen voor het verslagjaar 2004