ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Ontwikkeling van het aantal soorten macrozoöbenthos en van het zuurstofgehalte

De flinke vorderingen die in de periode 1990-2006 zijn gemaakt in de afvalwaterzuivering vinden hun weerslag in de toename van het jaargemiddelde zuurstofgehalte van het Rijnwater aan de Duits-Nederlandse grens.

Gelijklopend met de verbetering van het zuurstofgehalte kan tot ca. 1995 een forse toename van het aantal soorten macrozoöbenthos worden vastgesteld. Echter, als gevolg van de waterbouwkundige maatregelen is de samenstelling van het macrozoöbenthos sinds 1990 duidelijk veranderd: minder veeleisende soorten en exoten hebben nu de overhand.

Sinds 1995 blijft het soortenaantal vrijwel constant, maar veel insectensoorten die honderd jaar geleden nog vaak voorkwamen, zoals bijv. de eendagsvlieg Oligoneuriella rhenana, ontbreken nog steeds – waarschijnlijk mede als gevolg van de eentonige oeverstructuur.