ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Weer aantakken van uiterwaardwateren

In 2005 waren er 33 maatregelen gerealiseerd, wat betekent dat het voor 2005 gestelde doel van 25 aangetakte wateren alvast is bereikt.

Eind 2012 waren er nog 47 wateren meer aangetakt, wat het totaal brengt op 80. Het voor 2020 gestelde doel om 100 strangen en nevenwateren weer te verbinden met de Rijn wordt waarschijnlijk gehaald.

Het hele Rijnstroomgebied is geschikt voor deze maatregelen; de mogelijkheden langs de Hoog- en de Middenrijn zijn evenwel beperkt door de geografische omstandigheden.