ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Herstel van uiterwaarden

Het voor 2005 gestelde tussendoel in verband met het herstel van uiterwaarden bedroeg 20 km². In 2005 was er bijna 80 km² uiterwaard hersteld. In dit oppervlak wordt er rekening gehouden met dijkverleggingen en met hoogwaterretentiegebieden achter dijken die voor ecologische doeleinden onder water worden gezet. Eind 2012 was er nog eens 42 km² herstelde uiterwaard bijgekomen, wat het totaal brengt op ca. 122 km². Dat betekent dat het voor 2020 gestelde doel van 160 km² ondanks de vele gebruiksfuncties langs de hoofdstroom van de Rijn haalbaar lijkt, als er rekening wordt gehouden met nieuwe hoogwaterretentiegebieden die ecologisch worden geïnundeerd.
Het gehele Rijnstroomgebied leent zich voor deze maatregelen, hoewel de mogelijkheden langs de Hoog- en de Middenrijn zeer beperkt zijn als gevolg van de geografische omstandigheden.