ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Vergroting van de structuurrijkdom in de oeverzone van de Rijn en de Rijntakken

In 2005 waren er over 49 km oever maatregelen gerealiseerd (linker- en rechteroever worden bij elkaar opgeteld). Dat betekent dat het voor 2005 gestelde doel om de structuurrijkdom over 400 km te vergroten niet is bereikt.

Eind 2012 waren er over 56 km meer oever maatregelen uitgevoerd, wat het totaal brengt op 105 km.

Het voor 2020 gestelde doel van 800 km is zeer ambitieus en lijkt als gevolg van de vele gebruiksfuncties langs de hoofdstroom van de Rijn maar moeilijk haalbaar.