ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Balans van “Rijn 2020” op het gebied van de ecologie (2000-2012)

De meeste tussendoelen van het programma Rijn 2020 voor het ecologische herstel van de Rijn die zijn opgesomd in het werkprogramma tot 2005 zijn bereikt. Alleen bij de vergroting van de structuurrijkdom aan de waterweg Rijn zijn er achterstanden opgelopen. Hier moeten meer inspanningen worden geleverd, wil men de doelstelling in 2020 halen. Met de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) als vertegenwoordiger van de scheepvaartadministraties is een discussieproces gestart over mogelijke bijdragen aan de ecologische verbetering van de Rijnoevers door het milieuvriendelijk onderhouden van de wateren.

De vooruitgang die in de periode 2000-2012 op ecologisch gebied is geboekt bij de duurzame ontwikkeling van de hoofdstroom van de Rijn wordt uitgesplitst in vijf thema’s: