ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Balans van het programma voor de duurzame ontwikkeling van de Rijn, “Rijn 2020”

Uit de eerste balans van de uitvoering van de maatregelen van het programma “Rijn 2020” blijkt dat het programma in 2005 al vruchten had afgeworpen. Door de vele nationale maatregelen in het kader van de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water heeft deze positieve ontwikkeling zich stevig doorgezet, zoals duidelijk wordt in de tweede balans, die in 2012 is opgemaakt. Er is heel wat vooruitgang geboekt, ook al is voor één deeltaak het voor 2020 gestelde doel nog veraf. Kortom: er is nog werk aan de winkel, bijvoorbeeld bij de vergroting van de structuurrijkdom in de oeverzone.